Tanya Jawab Ringkas Vol.22

Dijawab oleh al-Ustadz Muhammad as-Sarbini

Tata Cara Mengganti Kekurangan Rakaat Shalat

T: Bagaimana cara mengganti kekurangan rakaat shalat? Apakah rakaat yang didapat sebagai rakaat pertama atau sesuai rakaatnya? Apa yang dibaca pada tiap rakaat? (081392xxxxxx)

J: Rakaat yang anda dapatkan bersama imam adalah rakaat pertama anda, kemudian rakaat berikutnya adalah rakaat kedua anda. Demikian seterusnya hingga imam salam lalu anda menyempurnakan rakaat yang tersisa.

Meminta Cerai Lantaran Suami Tidak Bekerja

T: Jika suami tidak bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan, bolehkah meminta cerai? (0813xxxxxxxx)

J: Jika suami tidak menjalankan kewajiban mencari nafkah untuk mencukupi istrinya, padahal dia mampu bekerja, boleh bagi istri meminta fasakh (pembatalan akad) dengan cara khulu’.

Menikah Setelah Ditalak Tiga

T: Apakah wanita yang sudah 3 kali ditalak (ba’in kubra) boleh langsung meminta dicarikan suami yang baru, lewat perantara, dan tidak menunggu masa iddah? Jazakumullahu khairan. (08586xxxxxx)

J: Harus menunggu sampai masa iddah berakhir.

Keringanan Mandi Wajib

T: Bagaimana mandi wajibnya seseorang yang tidak memungkinkan untuk mandi (misal karena sakit yang tidak boleh terkena air)? (08562xxxxxx)

J: Wajib bersuci dari hadats besar dengan mandi menggunakan air hangat jika tidak khawatir memudaratkan dirinya (menambah parah sakit atau memperlambat kesembuham). Jika khawatir termudaratkan oleh air hangat sekalipun, wajib bersuci dengan tayamum sebagai pengganti mandi. Begitu pula halnya dengan wudhu, jika termudaratkan oleh penggunaan air.

T: Bagaimana cara mandi junub orang yang terluka dan tidak boleh terkena air? (08587xxxxxx)

J: Dalam mandi janabah, wajib membasuh seluruh tubuh dengan air selain luka tersebut, tetapi luka itu wajib diusap selama tidak termudaratkan oleh usapan. Jika usapan pun akan memperparah/memperlambat kesembuhan luka itu, bagian luka tersebut disucikan dengan tayammum. Alhasil, bagian tubuh yang tidak lukaw wajib dibasuh, sedangkan yang luka wajib disucikan dengan diusap (jika tidak termudaratkan) atau ditayamumkan (jika termudaratkan oleh usapan). Wallahu a’lam.

Jamak Qashar Shalat Saat Safar

T: Berapa hari rukhsah musafir untuk menjamak dan mengqashar shalatnya karena waktu safar yang tidak dapat dia tentukan? (089604xxxxxx)

J: Orang yang safar untuk suatu hajat dalam jangka waktu yang tidak jelas adalah musafir yang mendapat rukshah mengqashar dan menjamak shalat selama dalam safarnya itu.

Qadha Shalat Isya Saat Shubuh

T: Bagaimana cara mengqadha shalat karena ketiduran pada waktu subuh? (08990xxxxxx)

J: Yang benar, wajib mengqadha shalat isya’ tersebut langsung ketika bangun, kemudian melaksanakan shalat subuh. Barakallahu fik.

Bersetubuh di Luar Nikah

T: Apa yang harus dilakukan untuk menghapus dosanya jika seseorang berzina dengan pacarnya? (628572xxxxxx)

J: Zina adalah dosa besar dan kenistaan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala disertai meninggalkan pergaulan bebas dan pacaran yang merupakan wasilah yang telah menyeret anda kepada zina. Perbanyaklah beribadah dan beramal saleh untuk mengimbangi kesalahan besar itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wallahul musta’an.

Hak Waris

T: Budhe (kakak perempuan ibu atau bapak) meninggal. Dia tidak mempunyai anak dan suami. Hanya ibu saya masih hidup sebagai ahli waris, hak waris kepada siapa? (08213xxxxxx)

J: Harta seluruhnya untuk saudara perempuan mayat (ibu anda)

T: Apakah keponakan (kami) mendapat bagian, berapa jatahnya? (08213xxxxxx)

J: Yang kami pahami dari pertanyaan, Budhe anda hanya meninggalkan saudara perempuannya sekandung (ibu anda). Bagiannya adalah setengah harta, sisanya juga diberikan kepadanya secara radd (pengembalian harta waris yang tersisa kepada ahli waris yang ada dari kalangan kerabat). Adapun anda selaku keponakannya, bukan ahli waris yang berhak, istilahnya adalah dzawul arham. Adapun jika ada keponakan lainnya, terangkan kepada kami hubungan kekerabatannya dengan mayat secara lengkap agar kami terangkan hukumnya.

Makanan dari Acara Bid’ah

T: Bolehkah memakan makanan (daging sembelihan) dari acara 40 hari orang yang meninggal? (08529xxxxxx)

J: Ingkari/tolak hal itu dengan hikmah (bijak) semampunya dan jangan dimakan.

Zakat Harta Curian

T: Apakah harta hasil dari korupsi atau mencuri juga wajib dizakati bila telah mencapai nishab dan haulnya? (08574xxxxxx)

J: Harta hasil curian atau korupsi tidak terkena zakat, karena harta itu bukan milik koruptor atau pencurinya. Kewajibannya adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang berhak.

Rokok

T: Apakah merokok itu haram bagi seorang muslim? Karena saya bimbang tentang masalah rokok ini. Ada yang mengatakan halal, tetapi ada yang mengatakan haram? (0898xxxxxxx)

J: Jangan bimbang lagi, ketahuilah bahwa rokok haram menurut pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil dengan sisi pendalilan yang benar. Lihat secara lengkap pada rubrik Problema Anda, majalah Asy-Syariah edisi 48.

Rukun Shalat Jenazah

T: Rukun shalat jenazah apa saja dan berapa? (08583xxxxxx)

J: Rukun shalat jenazah adalah:

1. Niat

2. Berdiri

3. Empat kali takbir (takbiratul ihram dan 3 takbir setelahnya)

4. Membaca al-Fatihah pada takbir pertama

5. Mendoakan mayat

6. Mengucapkan salam.

Adapun bershalawat setelah takbir ketiga hanya sunnah menurut pendapat yang rajih. Disunnahkan pula mendoakan mayat pada takbir keempat menurut pendapat yang rajib.

Simak secara lengkap nukilan mazhab dan dalil-dalilnya pada buku kami Panduan Mudah Mengurus Jenazah.

Sumber: Majalah Asy Syariah edisi no. 92/VII/1434 H/2013, hal. 46-48 (rubrik Tanya Jawab Ringkas).

Iklan

About Fadhl Ihsan

Silakan temukan saya di http://facebook.com/fadhl.ihsan

Posted on 02/06/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: