Tanya Jawab Ringkas Vol. 26

Pada rubrik Tanya Jawab Ringkas edisi ini, kami muat beberapa jawaban dari al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini.

Wali Setelah Ayah

T: Siapakah yang lebih berhak menjadi wali bagi wanita yang ayahnya telah meninggal, kakak atau paman? (0857xxxxxxxx)

J: Kakak sekandung atau seayah lebih berhak daripada paman.

Pegang Kemaluan Anak Membatalkan Wudhu?

T: Apakah memegang kemaluan anak kita yang masih berumur dua tahun membatalkan wudhu. (0878xxxxxxxx)

J: Memegang kemaluan anak tidak membatalkan wudhu.

Potong Kuku Saat Haid

T: Apakah boleh memotong kuku dan rambut saat waktu haid? (085xxxxxxxx)

J: Boleh potong rambut dan kuku saat haid, tidak ada larangannya.

Menyimpan Foto di HP/Komputer

T: Apakah hukum menyimpan foto di dalam HP/komputer? (085710xxxxxx)

J: Menyimpan foto makhluk bernyawa dalam HP atau komputer tanpa hajat hukumnya haram.

Nasihat bagi Bibi yang Sudah Tua

T: Bibi saya sudah tua dan hanya di tempat tidur saja. Apa nasihat bagi beliau? Adakah zikir yang mudah dihafal bagi beliau? (08523xxxxxxx)

J: Nasihati agar shalat sesuai dengan kemampuannya dengan cara berbaring. Sebab, orang yang meninggalkan shalat sama sekali adalah kafir menurut salah satu pendapat ulama, dan pendapat itu kuat.

Daging Akikah

T: Apakah daging akikah harus habis pada waktu itu juga? (0856xxxxxxxx)

J: Tidak harus habis hari itu juga. Boleh disimpan sesuai hajat, seperti halnya daging kurban.

Kewajiban Menafkahi Anak bagi Suami yang Dikhulu’ Istri

T: Apabila seorang istri meminta khulu’ kepada suami, apakah suami masih memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak yang masih kecil? (0888xxxxxxxx)

J: Ya, wajib bagi suami memberi nafkah anak-anaknya yang masih kecil dari istri yang dikhulu’.

Madzi Membatalkan Puasa

T: Jika madzi keluar, apakah puasa batal? (0831xxxxxxxx)

J: Keluarnya madzi bukan pembatal puasa.

Akhwat Mengurus KTP

T: Bagaimana solusinya jika seorang akhwat yang diharuskan membuat KTP, sedangkan petugasnya ada yang laki-laki? (0877xxxxxxxx)

J: Cari waktu saat kantor sepi dan minta pengertian agar yang menangani adalah petugas wanita disertai akhwat lain yang menutupi arah pandangan petugas lelaki dengan kain.

Makan Daging Ular

T: Apa hukum seseorang yang makan daging ular? (0823xxxxxxxx)

J: Makan ular adalah perbuatan haram, karena ular termasuk binatang yang haram dimakan, karena diperintahkan dibunuh dan dan merupakan predator.

Memandikan Mayat yang Hancur

T: Jika mayat yang organ tubuhnya hancur, apakah perlu dicuci/dimandikan? (085228xxxxxx)

J: Cukup ditayamumkan.

Mengubur Jenazah dengan Peti

T: Bolehkah menguburkan jenazah tanpa menyentuh tanah? Jenayah yang dimasukkan peti kebanyakan dikuburkan tanpa dikeluarkan jenazahnya. (0858xxxxxxxx)

J: Penguburan dengan peti hukumnya makruh dan tasyabuh dengan orang kafir, kecuali dalam keadaan darurat.

Ganti Nama, Akikah Ulang?

T: Kalau anak sudah diakikahi, tetapi nama anak tersebut diganti/ditambah namanya, apakah anak tersebut harus diulang lagi akikahnya? (08572xxxxxxx)

J: Tidak disyariatkan akikah lagi untuk penggantian nama.

Gigi Palsu & Pen Pada Mayat

T: Bagaimana seharusnya jika gigi palsu permanen dan pen (alat penopang tulang yang dipasang di dalam tubuh) masih terpasang pada jenazah muslim? (08157xxxxxxx)

J: Gigi palsu dan pen itu dibiarkan saja tanpa dicabut.

Shalat Tahiyatul Masjid

T: Bagaimana jika shalat tahiyatul masjid dikerjakan pada waktu terlarang seperti menjelang azan shalat zuhur dan maghrib? (08218xxxxxxx)

J: Shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnah yang ada sebabnya tetap dilaksanakan meskipun pada waktu-waktu terlarang, menurut pendapat yang rajih.

Pendarahan Mengganggu Shalat

T: Seorang wanita mengalami pendarahan karena keguguran dengan usia janin sekitar dua bulan. Ketika dia sedang shalat, ada darah keluar. Apakah sah shalatnya? (08529xxxxxxx)

J: Pendarahan karena keguguran usia janin dua bulan bukan nifas, menurut pendapat yang difatwakan oleh al-Lajnah ad-Daimah dan Ibnu ‘Utsaimin. Hukumnya adalah darah fasad seperti hukum darah istihadah.

Zakat Sawit

T: Bagaimana zakat sawit dan berapa nishabnya? (08526xxxxxxxx)

J: Sawit tidak ada zakatnya menurut pendapat yang benar.

Sumpah Disambar Petir

T: Bolehkah bersumpah, “Aku rela mati disambar petir kalau aku yang melakukannya”? (0853xxxxxxxx)

J: Tidak boleh bersumpah semacam itu. Bersumpah yang syar’i adalah bersumpah dengan bersandar pada salah satu nama atau sifat Allah, seperti Demi Allah, Demi Rabbku, Demi Rabb Penguasa Alam Semesta, Demi Dzat yang Jiwaku di Tangan-Nya, atau semisalnya.

Donor Organ Tubuh

T: Bolehkah seseorang mendonorkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu orang lain, dan proses pengambilan organ dilakukan pada saat pendonor sudah meninggal? (0838xxxxxxxx)

J: Boleh, tanpa mengambil bayaran.

Jual Beli Dua Harga

T: Bolehkah membeli barang dengan dua harga (secara kredit dan kontan)? (08521xxxxxxx)

J: Seseorang boleh membelinya secara kredit dengan syarat kreditnya tidak mengandung riba, yaitu denda apabila menunggak. Hal itu bukan dua harga yang terlarang, karena bersifat pilihan sebelum akad. Saat akad hanya satu harga yang disepakati.

Perbudakan

T: Apabila seorang budak memiliki anak dengan tuannya, apakah anak tersebut menjadi anak tuannya atau anak budaknya dan apakah punya hak waris? (03418xxxxxx)

J: Budak wanita yang digauli oleh tuannya dan memiliki anak, anak itu berstatus merdeka (bukan budak) sebagai anak tuannya dengan budak wanitanya. Berarti, anak itu mewarisi dari ayahnya tersebut dan sebaliknya. Namun, pada masa kita sekarang ini tidak ada perbudakan yang syar’i.

Puasa Ulang Tahun

T: Bolehkah seseorang berpuasa saat bertambahnya usia setiap satu tahunnya? (08529xxxxxxx)

J: Berpuasa ulang tahun adalah bid’ah. Tidak ada dalil untuk berpuasa khusus di hari ulang tahun. Istilah ulang tahun sendiri dan perayaannya adalah tasyabbuh (meniru-niru) kebiasaan khas orang kafir yang tercela.

Zakat Penjualan Sapi

T: Saya mempunyai empat ekor sapi. Apabila 1 atau 2 ekor di antaranya dijual, apakah wajib dikeluarkan zakat mal? (08218xxxxxxx)

J: Tidak, kecuali jika uang hasil penjualan sapi itu mencapai nisab zakat uang senilai harga 595 gram perak dan tersimpan selama setahun (hitungan tahun hijriah) tanpa berkurang dari nishab tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Makanan Peringatan Kematian

T: Bolehkah menerima/memakan makanan yang diberikan tetangga karena peringatan meninggal anggota keluarganya? (08139xxxxxxx)

J: Tidak boleh demi mengingkari kemungkaran peringatan kematian yang merupakan bid’ah.

Ikan yang Diberi Pakan Bangkai

T: Bolehkah kita memakan ikan yang diberi pakan bangkai? (08569xxxxxxxx)

J: Boleh, kecuali jika bangkainya berefek pada dagingnya berupa warna, bau, atau rasa.

Puasa Setiap Hari

T: Apakah kita boleh berpuasa setiap hari tanpa ada alasan, maksudnya tidak membayar hutang puasa atau mengerjakan puasa sunnah? (08535xxxxxxxx)

J: Berpuasa setiap hari haram menurut pendapat yang rajih.

Menerima Hadiah dari Bank

T: Bolehkah kita menerima hadiah dari bank? (08783xxxxxxx)

J: Jangan menerima hadiah dari bank. Sebab, hadiahnya mengandung unsur bujukan untuk bermuamalah dengan bank seperti menabung yang mengandung riba. Lagi pula, hadiah itu bersumber dari riba yang tidak pantas diterima oleh orang yang bersifat wara’.

Mencium Mayat yang Sudah Dimandikan

T: Bagaimanakah hukum mencium mayat yang sudah dimandikan? (08156xxxxxxx)

J: Mencium jenazah yang sudah dimandikan diperbolehkan. Ada fatwa al-Lajnah ad-Daimah dalam masalah ini.

Menjual Alat Pancing

T: Bolehkah berjualan alat pancing? (08529xxxxxxx)

J: Berjualan alat pancing halal.

Menikahi Wanita Hamil karena Zina

T: Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang mengandung anak hasil perbuatan zina oleh pria tersebut? (081330xxxxxx)

J: Hukumnya haram dan tidak sah. Secara lengkap bersama dalilnya dapat dilihat pada rubrik Problema Anda “Status Anak Zina” edisi 39.

Sumber: Majalah Asy Syariah no. 95/VIII/1434 H/2013, rubrik Tanya Jawab Ringkas hal. 29-33.

Iklan

About Fadhl Ihsan

Silakan temukan saya di http://facebook.com/fadhl.ihsan

Posted on 05/12/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: