Author Archives: Fadhl Ihsan

Kisah Dusta #3: Abu Bakar Tersengat Kalajengking

Kisahnya

Syaikh Shafiyurr Rohman Al-Mubarokfury berkata dalam kitabnya “Ar-Rahiqul Mahtum” (hal.168). “Sesampai di mulut gua, Abu Bakar berkata: “Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau.” Read the rest of this entry

Kisah Dusta #2: Masyithah Anak Fir’aun

Kisahnya

Pada malam saat Nabi melakukan perjalanan isra’ ditemani oleh Jibril, beliau mencium aroma yang wangi, lalu bertanya: “Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?” Jibril menjawab: “Ini adalah aroma Masyithah putri Fir’aun beserta anak-anaknya.” Read the rest of this entry

Kisah Dusta #1: Kemaksiatan Harut dan Marut

Kisahnya

Ketika Allah menurunkan Adam ke bumi maka para malaikat berkata: “Wahai Rabb mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Read the rest of this entry

Percayakah Anda? Keluarga Kristen Ini Merayakan Idul Adha

Mohon dibaca dan direnungi berdasarkan realita kita dengan seksama…

George (50 th) tinggal bersama istri, dan dua orang anaknya (Tony & Julia) di Washington. Menjelang datangnya bulan Dzul Hijjah, George dan istri serta anak-anaknya mengikuti berita-berita seputar penentuan tanggal 1 Dzul Hijjah. George aktif menyimak berita di radio. Istrinya menyimak lewat televisi. Sedangkan Tony rajin searching di internet. Read the rest of this entry

Cara Halal Memanfaatkan Bunga Bank

Pembahasan tentang hukum riba di bank tidak dijumpai dalam buku fikih klasik. Karena ketika buku itu ditulis, sejarah munculnya bank belum terbit. Untuk memahami berbagai masalah seputar bank, kita perlu merujuk kepada penjelasan ulama kontemporer, yang sempat menjumpai praktek perbankkan. Read the rest of this entry

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.910 pengikut lainnya.